Trang Phục Phút Truyền Thống

Cho Thuê Trang Phục Diễn Phút Truyền Thống

* Cho Thuê Trang Phục Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Chiên...

* Cho Thuê Trang Phục Lê Hồng Phong, Nguyễn Trung Trực, Trần Đại Nghĩa, Phạm Hồng Thái...
 
* Lê Thị Riêng, Nguyễn Thị Út (Út Tịch), Nguyễn Thị Diệu, Lê Thị Hồng Gấm...
 
* Trần Khai Nguyên, Quách Thị Trang, Nguyễn Thái Bình, Đặng Thùy Trâm...
 
* Cho Thuê Đồ Diễn Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Nguyễn Viết Xuân, Tô Vĩnh Diện…

* Cho Thuê Trang Phục Diễn Hoạt Cảnh Sân Khấu Hóa Kim Đồng, Lê Văn Tám, Vừ A Dính, Phạm Ngọc Đa, Nguyễn Bá Ngọc…

Copyright © 2012 Thằng Bờm - Thiet Ke Web Trần Lê