Nhận biên đạo múa HCM

CHUYÊN NHẬN BIÊN ĐẠO, DÀN DỰNG CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ

  • Biên đạo múa các chương trình văn nghệ cho các cơ quan, công ty, trường học và cá nhân đi thi hoặc biểu diễn
  • Múa đơn, múa đôi, múa tập thể, múa minh họa…
  • Múa dân gian, múa quạt, múa nón lá, múa lụa, múa dù,..
  • Các điệu múa dân tộc: múa Tây Nguyên, múa Chăm, múa Khơ-me, múa dân tộc  H’Mông, dân tộc Thái,…
  • Múa Ấn Độ, múa Nhật Bản, múa Trung Hoa,…
  •  Nhảy hiện đại, nhảy cổ động,…

Khi nhận biên đạo các tiết mục, chúng tôi sẽ lo cả phần âm nhạc và trang phục biểu diễn.

Liên hệ: 0909 300 300 (A.Bờm)

Copyright © 2012 Thằng Bờm - Thiet Ke Web Trần Lê